HIPEC - Aktualności i wydarzenia

69. coroczne sympozjum Society of Surgical Oncology

W dniach 2-5.03.2016 w Bostonie, USA, odbędzie się coroczne sympozjum SSO. Rejestracja i informacje na stronie: SSO Annual Cancer Symposium

10 Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej, USA, 2016

10th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies, 17-19 listopad 2016, Washington, USA. Informacje: www.psogi2016.com Rejestracja dostępna od jesieni b.r.

Kurs Chirurgii Cytoredukcyjnej i HIPEC, Hamburg, 2016

ESSO Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS), Hamburg, 10-12 marzec 2016. Informacje: European Society of Surgical Oncology

Pozytywne stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie finansowania HIPEC

Dnia 24 listopada 2014 odbyło się 41. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie uznania za zasadne finansowanie ze środków publicznych świadczenia „chemioterapia perfuzyjna dootrzewnowa w hipertermii", pod warunkiem jego realizacji wyłącznie w szczególnych przypadkach klinicznych, w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

Międzynarodowy Rejestr Międzybłoniaka Otrzewnej

Pod patronatem PSOGI powstał międzynarodowy rejestr zachorowań na międzybłoniaka otrzewnej ( mesothelioma peritonei). Rejestr ma na celu gromadzenie danych o tym rzadkim nowotworze w celu poszerzania wiedzy i wypracowywania najlepszych metod jego leczenia. Informacje o Rejestrze na stronie: http://test.dinamoweb.net/p_mesothelioma

9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

W dniach 9-11 październik 2014 odbył się w Amsterdamie 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej (www.cpm2014.com). W Kongresie brało udział ponad 500 uczestników ze wszystkich głównych ośrodków na świecie zajmujących się leczeniem zmian nowotworowych otrzewnej. Sesje, trwające 3 dni, podzielone były na działy odpowiadające problematyce danego typu nowotworu.

Prezentacje i dyskusja dotyczyły śluzaka otrzewnej, międzybłoniaka, przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka jajnika, raka żołądka. Jednym z wniosków przedstawianych prezentacji było profilaktyczne podejście do leczenia przerzutów do otrzewnej, wymagające dalszej dyskusji i prowadzenia badań. Jasno postawiono sprawę przerzutów raka jelita grubego do jajników, jako nie stan predysponujący do rozsiewu wewnątrzotrzewnowego, ale jako już istniejące przerzuty do otrzewnej.

Na zakończenie Kongresu przedstawiono międzynarodowe wytyczne dotyczące chirurgii cytoredukcyjnej HIPEC: International Recommendations fo Cytoreductive Surgery and HIPEC - Amsterdam 2014 (PSOGI - Peritoneal Surface Oncology Group Internationa):

9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej
9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

Spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC

W dniu 29.08.2014 w trakcie konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Gdańsku odbędzie się spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC i zabiegów chirurgii cytoreduckyjnej, a także możliwości urealnienia refundacji kosztów przez NFZ. W spotkaniu udział wezmą chirurdzy i ginekolodzy zajmujący się leczeniem nowotworów otrzewnej pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego Chirurgii Onkologicznej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowy ośrodek HIPEC w Polsce!

W dniu 22 stycznia 2014 we Wrocławiu, w Klinice Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż wykonał pierwszą w tym ośrodku operację cytoredukcyjna w połaczeniu z HIPEC. Tym samym ośrodek wrocławski dołączył do innych ośrodków wykonujących tego typu zabiegi w Polsce.

Prof. Marek Bębenek Prof. dr hab. med. Marek Bębenek podczas przeprowadzania zabiegu
Zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka Zespół pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż

Sesja poświęcona HIPEC w ramach XVIII Dolnośląskiej Jesieni Onkologicznej

W trakcie Sympozjum XVIII Dolnośląska Jesień Onkologiczna, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2013 roku w Wojanowie k/Jeleniej Góry, jednym z tematów będzie "Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii w raku jelita grubego" (sesja II w dniu 21.09,
godz. 11.15). W sesji tej, prowadzonej przez prof. prof. T. Jastrzębskiego, M. Bębenka oraz
M. Krzakowskiego poruszane będą zagadnienia radioterapii (prof. K. Bujko), HIPEC
(prof. T. Jastrzębski) i chemioterapii (prof. M. Krzakowski). Więcej informacji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

W dniach 23-25.05.2013 odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W jej trakcie odbyła się sesja, prowadzona przez prof. Wojciecha Polkowskiego, prof. Wojciecha Zegarskiego i prof. Tomasza Jastrzębskiego z udziałem m.in. prof.Santiago Gonzalez-Moreno (Madryd, Hiszpania) oraz prof. Piotra Richtera (Kraków). Sesja dotyczyła m.in. nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego i śluzak otrzewnej. Przedstawiono w niej projekt wspólnej, dla ośrodków w Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie, bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę hipec.pl.

Fot. Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

Prof. Wojciech Polkowski Prof. Wojciech Polkowski
Prof. Piotr Richter Prof. Piotr Richter
W trakcie sesji HIPEC W trakcie sesji HIPEC
Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski
Prof. Santiago Gonzalez-Moreno Prof. Santiago Gonzalez-Moreno
Prof. Beata Śpiewankiewicz Prof. Beata Śpiewankiewicz   
Prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Tomasz Jastrzębski

  Zdjęcia dzięki uprzejmości Agencji Fotograficznej KFP

Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed partnerem Sugarbaker Oncology Associates

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została partnerem Sugarbaker Oncology Associates przy Washington Cancer Institute http://surgicaloncology.com

Procedura HIPEC wykonana laparoskopowo – pierwszy raz w Polsce!

W dniu 26.11.2012 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano po raz pierwszy w Polsce zabieg Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii metoda laparoskopową. Zabieg wykonano u 34-letniego pacjenta, z rozpoznanym śluzakiem rzekomym otrzewnej, wykrytym w trakcie wcześniejszego zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego. Na zabieg laparoskopowy zdecydowano się ze względu na niski stopień złośliwości nowotworu, brak wcześniejszych zabiegów w obrębie jamy brzusznej i decyzję pacjenta, związana z intensywnym wykonywaniem ćwiczeń fizycznych (kulturystyka). Zabieg wykonał zespół pod kierownictwem dr hab. med. Tomasza Jastrzębskiego, w skład którego wchodziły osoby stanowiące zespół wykonujący zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC: dr med. Kamil Drucis, dr Tomasz Polec, dr Michał Kąkol i dr Paulina Cichon. Zabieg przebiegł bez powikłań, zaś pacjent opuścił szpital w 4 dobie po zabiegu w stanie ogólnym bardzo dobrym.

Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Klinice Chirurgii onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

pierwszy zabieg HIPEC w Bydgoszczy Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Centrum Onkologii w Bydgoszczy W dniu 12.02.2013 zespół kierowany przez prof dr hab. med. Wojciecha Zegarskiego przeprowadził pierwszy w tym ośrodku zabieg cytoredukcyjny połączony z dootrzewnowa chemioterapią perfuzyjną w hipertermii. Do zabiegu został zaproszony dr hab. med. Tomasz Jastrzębski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed, którego doświadczenie pomogło prawidłowo i bez powikłań wykonać ten trudny i skomplikowany zabieg. W zabiegu uczestniczył także dr Tomasz Polec z ośrodka gdańskiego, który pomagał kolegom z Bydgoszczy w obsłudze sprzętu do perfuzji. Klinika kierowana przez prof. Wojciecha Zegarskiego dołączyła w ten sposób jako trzecia, po Gdańsku i Lublinie, do ośrodków, które w sposób planowy i ciągły wykonują tego typu zabiegi. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Nawiązanie współpracy w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i hipec w zakresie leczenia wznowy raka jajnika

W dniu 15.03.2013 nawiązano współpracę pomiędzy Kliniką Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. med. Tomasz Jastrzębski) i Service de Chirurgie Oncologique, Institut de Cancerologie de l’Ouest (prof. Jean-Marc Classe) w zakresie prowadzenia wspólnego programu w zakresie leczenia wznowy raka jajnika.

Kształcenie w zakresie techniki chirurgii cytoredukcyjnej i hipec

W dniach 15-17.03.2013 odbył się 3rd Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS) pod auspicjami ESSO (European Society of Surgical Oncology). W kursie uczestniczył dr Tomasz Polec z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego. Kurs prowadzili wybitni specjaliści w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC, na czele z prof. Paulem Sugarbakerem oraz prof. Santiago Gonzalez-Moreno. Informacja na stronach ESSO

Współpraca w zakresie audytu międzyośrodkowego w celu utrzymywania jakości chirurgii cytoredukcyjnej

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Bydgoszczy podpisały w dniu 15.03.2013 umowę dotyczącą wzajemnego audytu oceniającego doszczętność i jakość zabiegów cytoredukcyjnych. Ta unikalna w skali kraju współpraca pozwoli na wspólne prowadzenie programów badawczo-leczniczych. Współpraca ta została zainicjowana wspólnie przez prof. Tomasz Jastrzębskiego (Gdańsk) i prof. Wojciecha Zegarskiego (Bydgoszcz).

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 23-25.05.2013

W dniach 23-24 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednym z głównych tematów Zjazdu będzie chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC. Sesja dotycząca tej problematyki odbędzie się w dniu 24.05.2013. Wykładowcami będą: prof. Santiago Gonzalez-Moreno, prof. Wojciech Polkowski, prof. Tomasz Jastrzębski, prof. Piotr Richter. Informacja na stronach PTCHO

Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej

Konferencja Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej W dniach 14-15.03.2013 odbyła się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, z okazji pierwszych, przeprowadzonych w tym ośrodku, zabiegów cytoredukcyjnych połączonych z HIPEC w raku jelita grubego i raku jajnika, konferencja z udziałem zaproszonych gości: prof. Jean-Marc Classe (Francja) i prof. Marcello Doraco (Włochy). W trakcie konferencji poruszono wiele interesujących tematów, m.in. sprawę bezpieczeństwa stosowania metody HIPEC dla personelu medycznego. Według prof. Tomasza Jastrzębskiego (Gdańsk) metoda ta jest bezpieczna zarówno w systemie zamkniętym, jak i otwartym, jednakże z pełnym zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Prof. Wojciech Zegarski (CO Bydgoszcz) zainicjował współpracę między ośrodkami w Bydgoszczy i Gdańsku. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy