HIPEC - Aktualności i wydarzenia

9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

Spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC

Nowy ośrodek HIPEC w Polsce!

Sesja poświęcona HIPEC w ramach XVIII Dolnośląskiej Jesieni Onkologicznej

Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed partnerem Sugarbaker Oncology Associates

Chirurgia Cytoredukcyjna i Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii

Kurs i warsztaty pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Data: 17-18.03.2014
Miejsce: Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17

Warsztaty skierowane do chirurgów chcących poszerzyć umiejętności z zakresu chirurgii cytoredukcyjnej i Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii w leczeniu przerzutów do otrzewnej. Warsztaty mają na celu stworzenie wspólnej platformy do współpracy w zakresie leczenia przerzutów do otrzewnej.

Zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (uczestnictwo w zabiegach operacyjnych) z udziałem chirurgów wykonujących zabiegi z zakresu chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC na co dzień: prof. W.Zegarski, prof. W.Polkowski, prof. P.Richter, prof. T.Jastrzębski. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat potwierdzający jego odbycie. Organizator zapewnia materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie. Kurs jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników. » Więcej

HIPEC - Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii

Przerzuty nowotworów do otrzewnej są określane w klasyfikacji zaawansowania nowotworów jako przerzuty odległe, zaś rokowanie jest z reguły niepomyślne. Średnie przeżycie w nieleczonych, zaawansowanych przypadkach wynosi około 6 miesięcy. Jednak u chorych, u których nie ma potwierdzonego badaniami radiologicznymi (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET) przerzutów drogą krwi, albo są one niewielkie i mogą być leczone skutecznie innymi metodami (pojedynczy przerzut do płuca, przerzuty raka jelita grubego do wątroby do 3 ognisk), rokowanie w przypadku samych przerzutów do otrzewnej jest lepsze.

Metodą pozwalającą na uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia przerzutów do otrzewnej jest Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang. HIPEC - Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy). Wyniki leczenia są tym lepsze, im mniejsze i na mniejszym obszarze są umiejscowione przerzuty do otrzewnej. » Więcej

Opis procedury HIPEC

Po wykonaniu zabiegu wycięcia wszystkich makroskopowo widocznych ognisk nowotworu (CC-0) lub z pozostawieniem zmian nowotworowych nie większych niż 2,5 mm (CC-1) wykonywana jest procedura dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej (płyn podawany jest w sposób ciągły w obwodzie zamkniętym) w warunkach podwyższonej temperatury (hypertermia).

HIPEC może być wykonywany przy otwartej jamie brzusznej (technika „Coliseum”, metoda otwarta) lub po zamknięciu powłok (technika zamknięta). W pierwszym przypadku możliwa jest manualna ingerencja w celu poprawy przepływu we wszystkich częściach jamy otrzewnej. Po wykonaniu zabiegu cytoredukcji tkanki nowotworowej wykonuje się HIPEC, zaś wszystkie zespolenia w obrębie przewodu pokarmowego dokonuje się po zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej. W przypadku metody zamkniętej, HIPEC wykonuje się po zakończeniu całego postępowania chirurgicznego. » WięcejHIPEC - baza danych

Dostęp tylko dla upoważnionych użytkowników, wymaga zalogowania » przejdź do bazy


Ośrodki wykonujące zabiegi cytoredukcyjne HIPEC:

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Kod ośrodka GDA01
80-214 Gdańsk
ul. Smoluchowskiego 17
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
tel. 58 349-32-12
58 349-31-90 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kod ośrodka LUB01
20-081 Lublin
ul. Staszica 11
prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
tel. 81 534-43-13
81 534-43-13 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Bydgoszcz

Kod ośrodka BYD01
85-796 Bydgoszcz
ul. Romanowskiej 2
prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
tel. 52 374-34-13
52 374-34-12

Klinika Chirurgii Onkologicznej I
Dolnąśląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Kod ośrodka WRO01
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12
prof. dr hab. med. Marek Bębenek
tel. 71 36-89-301

Klinika Ginekologii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Kod ośrodka GDA02
ul. Kliniczna 1a
80-402 Gdańsk
Kierownik: dr hab. med. Dariusz Wydra
Tel. (58) 34 93 441